Home

taboeloos advies rond seksualiteit.

In alle eerlijkheid, positief en open praten over seks en de moeilijkheden die daarbij kunnen horen.


Seksualiteit neemt een prominente plaats in ons leven in. Ik merk dit in mijn eigen relatie en bij vrienden, maar ook uit mijn 13 jaar ervaring in het onderwijs en als mama van 3. Er is simpelweg nood aan duidelijke, maar vooral positieve relationele en seksuele voorlichting.


Tijdens mijn opleiding tot seksuologisch hulpverlener in Diepenbeek is het belang van praten over seksualiteit me nog duidelijker geworden. En dàt is waar ‘vrij bewust’ voor wil staan: taboeloos advies rond seksualiteit. Hoe juist? Door individuele en groepsgesprekken rond grensoverschrijdend gedrag bij jongeren, vormingen rond seksualiteit en relaties, relationele hulp en therapie voor koppels.

wat kan u verwachten?

relationele en seksuele voorlichting op

scholen

ouders en begeleiders bijstaan in het omgaan met relationele en seksuele voorlichting en grensoverschrijdend gedrag

groepsgesprekken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren op scholen en in de bijzondere jeugdzorg

relationele en seksuele voorlichting in de bijzondere jeugdzorg

individuele gesprekken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren op scholen en in de bijzondere jeugdzorg

relationele en seksuele hulp voor koppels